Steunvordering werkt!

Steunvordering.nl organiseert het vinden van een steunvordering door het geautomatiseerd matchen van de Kamer van Koophandel nummers van achterstallige debiteuren van de aangesloten leden.

Waarom een steunvordering?

Om een faillissementsaanvraag te kunnen doen bij de rechtbank is het noodzakelijk aan te kunnen tonen dat de debiteur bij meerdere crediteuren vorderingen onbetaald laat.

Hoe vind je een steunvordering?

Het vinden van een steunvordering is echter vaak een tijdrovende en lastig opgave. Het komt veelal neer op het bellen en mailen naar collega’s en instanties in de hoop een vordering te lokaliseren. Kortom, een dure en inefficiënte methode.

Waarom Steunvordering.nl?

Steunvordering.nl organiseert het vinden van een vordering door het geautomatiseerd matchen van de Kamer van Koophandel nummers van achterstallige debiteuren. De leden van Steunvordering vullen gezamenlijk de database waaruit geput wordt.

Hoe werkt Steunvordering.nl?

In een dagelijks proces worden de KvK-nummers van debiteuren die door de leden zijn aangeleverd met elkaar vergeleken. Indien een passende match gevonden wordt, ontvangen beide partijen daarover een bericht en worden ze met elkaar in contact gebracht.

Voor wie is Steunvordering.nl bedoeld?

Steunvordering.nl is uitsluitend toegankelijk voor geverifieerde organisaties die als dienstverlener actief zijn in het credit management, dus incassobureaus, informatiebureaus, factoringbedrijven, kredietverzekeraars, deurwaarders en incasso-advocaten.

Is Steunvordering.nl veilig?

Veiligheid van de data heeft bij ons de hoogste prioriteit. Daarom vindt transport van gegevens uitsluitend plaats via SSL-beveiligde verbindingen en wordt de data versleuteld opgeslagen waardoor zelfs de medewerkers van Steunvordering.nl er geen toegang toe hebben.

Wat is Steunvordering.nl niet?

Wij zijn geen digitale schandpaal, wij publiceren geen namen van de debiteuren, wij weten niet wie de crediteuren zijn en wij kennen ook niet de hoogte van de openstaande vorderingen. Matching gebeurt uitsluitend alleen op basis van KvK-nummer en onder de conditie dat de debiteur alleen aangeleverd mag worden als deze voorkomt met een vervallen, onbetwiste vordering.


Aanmelden?

Wat zijn de voordelen?

  • Effectief zoeken in een groot bestand van debiteuren
  • Weten op welke van uw debiteuren het faillissement aangevraagd gaat worden
  • Grote tijdsbesparing bij het contacten van collega’s
  • Veelvuldig binnenkomende aanvragen om steunvorderingen kunnen doorwezen worden naar de database