Disclaimer

Disclaimer

De op deze website opgenomen informatie is toegevoegd door de gezamenlijke gebruikers van Steunvordering.nl en blijft eigendom van de gebruikers. Gebruikers vrijwaren Steunvordering.nl voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdende met informatie verstrekt door middel van Steunvordering.nl

Het geheel, dan wel gedeeltelijk beschikbaar stellen, kopiƫren, reproduceren en/of toegankelijk maken van de informatie op Steunvordering.nl is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steunvordering.nl niet toegestaan.